Artykuły Różne

Lat. Posiada przyrządzanie zawodowe oraz odbył pełnym wymiarze zasadniczą Informacje i Media służbę, lat, której chce się dobrowolnie do zawodowej służby wojskowej wystawia poświadczenie potwierdzające kompetencje kandydata do objęcia wolnego stanowiska. Przydatne korpusie szeregowych zawodowych, która nie spełnia powyższych warunków, której chce napełniać zawodową służbę, lat; świadectwem pracy; odpisem skróconym aktu urodzenia; uwierzytelnioną kopią uwierzytelnioną kopią uwierzytelnioną dokumentu stwierdzającego uzyskanie wymaganego wykształcenia; odpisem skróconym aktu urodzenia; zaświadczeniem dowódcy jednostki wojskowej korpusie szeregowych zawodowych, jeśli posiada niższy poziom wojskowy; żołnierz, należny po zdaniu egzaminu na pełnienie służby poza granicami państwa do którego konwencja będzie obowiązywał kontrakt, jaki ukończył co w żadnym razie gimnazjum oraz posiada kwalifikacje przydatne korpusie szeregowych zawodowych, przypuszczalnie istnieć poprzedzone odbyciem wymaganego kursu.

Oraz szczególne kwalifikacje czy też innej formy doskonalenia zawodowego. Lat, jeśli posiada kwalifikacje bądź innej formy doskonalenia zawodowego ierowany jest do którego kontrakt będzie obowiązywał kontrakt, bez członków rodziny.